arrow

ניאו-ברטליזם היא תערוכת יחיד של איתן ברטל, מעצב ואמן שעבודותיו זכו לנוכחות רבה במרחב הישראלי החל משנות ה-90 של המאה ה-20. העבודות המוצגות בתערוכה נבנו בשיתוף עם יוני עמית, מוזיקאי ואמן מדיה דיגיטלית,
והן משלבות פרקטיקות של ניו מדיה—טכנולוגיות מעקב, רובוטיקה, עיבוד תמונה ולמידת מכונה—עם סרטי וידאו ואובייקטים פיזיים שנוצרו בטכנולוגיות “לואו-טק”. התערוכה עוסקת באופן מתריס במנגנונים של שליטה ותעמולה, במנגנונים קפיטליסטיים, בפמיניזם, בדת, בסטריאוטיפים של ישראליות ובקונפליקט הערבי-ישראלי. היא נוגעת בקלישאות ובו בזמן מגחיכה אותן ומפרקת אותן עד כדי ריקונן מתוכן. היא בה בעת פוליטית וא-פוליטית, קונקרטית ומופשטת, עוסקת בסוגיות גלובליות ונוגעת בנימיה העדינים ביותר של המציאות החברתית והפוליטית בארץ.
[read more=”+” less=”-“]
התערוכה כולאת בתוכה אלימות המוסווית במעטה של משחקיות והומור. תחושת האלימות מתקיימת בכל המישורים: הן בהקשר של המוצגים עצמם והן כלפי המבקרים בה. העבודות המוצגות עוסקות במנגנוני כפייה ומִשטור תרבותיים ובמנגנונים של כוח ותעמולה; פעולות של שיבוש תנועה, מעקב, שריפה, ירי וחסימה מקבלות ייצוג או מתקיימות הלכה למעשה בחללי הגלריה, ובמסגרתן נרקם עולם מפתיע הכולל בתוכו ניגודים רבים. למרות האיפוק המוקרן מהעבודות, הן מתקיימות בין הבזוי והמבייש להרואי ולמלא הפאתוס, תוך שהן גולשות אל הפאתטי, הבנאלי והמופרך.

ברטל נותן בעבודותיו נִראות לקיומן של טכנולוגיות מוסוות שנוכחותן אינה מורגשת. אלה הן טכנולוגיות שנעשה בהן שימוש נרחב במטרה ללכוד את הסובייקט בכל הוויית קיומו: את תודעתו באמצעות מנגנוני התעמולה והפרסום, ואת גופו דרך ניטור תנועותיו ושיבושן באמצעות טכנולוגיות מעקב ומנגנוני אוטומציה נסתרים. טכנולוגיות אלו מקבלות נוכחות בחללי הגלריה באמצעות יצירת מצבים החושפים את המנגנון לכדי אבסורד מלא. הן מגושמות, מרושלות (לכאורה) בעיצובן, ובעלות נוכחות במרחב.

התנועה המעגלית הופכת לדומיננטית בחלל התערוכה והיא זאת המניעה את ההתרחשות בה: זוהי תנועה מדיטטיבית אשר מתכנסת לתוך עצמה ומקיימת בתוכה מנגנונים שונים של שיבוש—שיבוש טקסטואלי, שיבוש מרחבי ושיבוש תרבותי. אף שזוהי תערוכה דינאמית המשנה את פניה על פי אופן הפעולה בה, כמעט דבר בה אינו משתנה לאורך הזמן. הפעולות המתרחשות, הן בחלל הגלריה עצמו והן בחללים הווירטואליים שהיא מציגה, סובבות סביב עצמן במעגליות סיזיפית ומסמנות ייאוש קיומי של חוסר מוצא; אך בה בעת אפשר לראות בהן גם הצעה למבט אופטימי באמצעות התבוננות מחודשת במציאות.[/read]

arrow
מדפסת אבק השריפה הפונדמנטליסטית
יאללה אש!
בלון אלפא
נעלי אנטי עקב
סנובון
100 גר׳ שחורים