יאללה אש!

מיצג בו נשרפו מילים שמקורם בתנ״ך ובקוראן המנוכסות ע”י זרמים קיצוניים. הטקסטים לוקטו מהרשת והודפסו באמצעות המדפסת הפונדמנטליסטית,
המדפיסה באבק שריפה ושפותחה במיוחד לתערוכה. הפעולה מייצרת טקסט מעוטר במעין ערבסק על גבי בלטות.

מדפסת אבק השריפה הפונדמנטליסטית
יאללה אש!
בלון אלפא
נעלי אנטי עקב
סנובון
100 גר׳ שחורים